My?hempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko
  • Kontakta oss
    phoneRing:
    08-605 42 72
    (Lokal taxa)

Informationsfilmer

Släktforskning

Om kyrkan

Tro och lära

Ta reda på Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas tro och lära. Ämnen som Jesus Kristus, levande profeter, de heliga skrifterna, prästadömet och kyrkans organisation tas upp.

 

Ett liv i tro

Lär dig mer om hur medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga lever och om deras seder och bruk.

 

Humanitär hjälp

Kyrkans humanitära hjälpprogram är internationellt välkända och respekterade. Ta reda på vilka olika hjälpprogram som Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är engagerad i.

 

Familjen

Familjen har en central roll i Guds plan för sina barns eviga bestämmelse. Familjebanden behöver inte upphöra vid döden utan kan fortsätta i all evighet. 

 

Släktforskning

Medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga släktforskar mycket. Av den anledningen har kyrkan det största släktforskningsarkivet i världen.

 

Kyrkans historia

Här hittar du en översikt över Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas historia.

 

Kyrkan i Sverige

Lär dig mer om kyrkans historia i Sverige.


 

Frågor & svar

Många har frågor om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och dess lära. Du hittar svaren här.

 

Informationsfilmer

Lär dig mer om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas lära, syfte och mission i våra informationsfilmer.