My?hempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko

Skrifterna online

Studera skrifterna varje dag.

...rannsaka [flitigt] och lära varandra vishetsord, ja, söken i de allra bästa böcker efter visdom; söken efter kunskap genom att studera och tro. LoF 109:7

Svenska Folkbibeln | Varför Svenska Folkbibeln? 

Mormons bok | Läran och förbunden | Den kostbara pårlan