Hoppa över navigering

Nya presidentskapet för Europaområdet börjar verka

Områdespresidentskapet
Det nya områdespresidentskapet för Europa. Äldste Gary B. Sabin, förste rådgivare, Paul V. Johnson, president och äldste Massimo de Feo, andre rådgivare. (Foto: LDS Media Library)

Med början den 1 augusti 2017 påbörjar äldste Paul V. Johnson sin verksamhet som ny president för Europaområdet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Äldste Gary B. Sabin verkar som förste rådgivare och äldste Massimo De Feo som andre rådgivare. Det nya områdespresidentskapet tillkännagavs i maj.

Kyrkans förvaltning världen över är indelad i geografiska områden, för närvarande 25 områden. I dag presiderar presidentskapet för Europaområdet över 480 000 medlemmar i över 1 300 församlingar i över 40 länder och 31 missioner. Det finns också 13 tempel, i bruk, under uppbyggnad eller renovering. Under ledning av första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum, kyrkans högsta styrande organ, ger det nya områdespresidentskapet andlig och administrativ ledning till kyrkans ledare och medlemmar i den här regionen.

Äldste Paul V. Johnson inröstades som generalauktoritetssjuttio i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga den 2 april 2005. Han har verkat som chef för kyrkans utbildningsverksamhet, som medlem i presidentskapet för området Chile och som administratör för religionsundervisning samt grundskole- och gymnasieutbildning. Äldste Johnson har verkat i ett flertal kallelser i kyrkan, bland annat som heltidsmissionär i Norgemissionen Oslo, rådgivare i ett stavspresidentskap, högrådsmedlem, biskop, äldstekvorumpresident och Unga mäns president.

Äldste Johnson föddes i Gainesville, Florida den 24 juni 1954. Han gifte sig med Jill Washburn i augusti 1976 och tog doktorsexamen i undervisningsteknik vid Utah State University 1989. De är föräldrar till nio barn.

Äldste Gary B. Sabin kallades som generalauktoritetssjuttio under generalkonferensen i april 2016. Före den kallelsen verkade han som medlem i de sjuttios femte kvorum i området Nordamerika Väst. Äldste Sabin har verkat i många ämbeten i kyrkan, bland annat som heltidsmissionär i Nederländerna/Belgienmissionen, äldstekvorumpresident, högrådsmedlem, biskop, primärlärare, president för en stavsmission, rådgivande för diakoner och lärare, scoutledare, stavspresident och områdessjuttio.

Äldste Sabin föddes i Provo, Utah den 7 april 1954 och har masterexamen i företagsledning vid Stanford University. Han gifte sig med Valerie Purdy i augusti 1976 och de har fem barn.

Äldste Massimo De Feo kallades som generalauktoritetssjuttio under generalkonferensen i april 2016. Före den kallelsen verkade han som medlem i de sjuttios tredje kvorum i området Europa. Äldste De Feo har verket i ett flertal kallelser i kyrkan, bland annat som heltidsmissionär i Italienmissionen Rom, grenspresident, distriktspresident, rådgivare i ett biskopsråd, högrådsmedlem, stavspresident och områdessjuttio.

Efter att ha verkat som heltidsmissionär inledde han sin yrkesbana inom internationella relationer när han anställdes av USA:s utrikesdepartement och ackrediterades vid Italiens utrikesdepartement för en diplomatisk beskickning i Italien. Efter att ha arbetat där i över 30 år, verkade han nyligen som ämbetsman vid regionala federala socialkontoret för områdena Europa Syd, Nordafrika och Mellanöstern. Äldste De Feo föddes i Taranto, Italien den 14 december 1960. Han gifte sig med Loredana Galeandro i augusti 1984. De är föräldrar till tre barn.