My?hempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko
Se film om kyrkans organisation

Grundläggande tro

Sista dagars heliga berättar

Emilios tro

En diakon visade mig – hans biskop – vad det innebär att ha tro till att bli
botad.

Av Ramon Ramirez

För några månader sedan blev Emilio, en av diakonerna i vår församling, plötsligt mycket sjuk. Läkarna kunde inte säga vad han led av. Både han och hans mamma var rädda eftersom han bara blev svagare och svagare. Hans mamma tog honom till sjukhuset flera gånger men lyckades inte få några svar på sina frågor.

Emilios mamma tog honom till möteshuset för en prästadömsvälsignelse. En av medlemmarna i äldstekvorumet och jag, hans biskop, hade förmånen att välsigna honom, och han kunde sova gott för första gången på flera nätter. Men några dagar senare fick jag veta att Emilio hade blivit sämre igen och var tillbaka på sjukhuset. En annan broder och jag begav oss snabbt till sjukhuset och fick möjlighet att gå in och besöka honom på rummet. Med tanke på att Emilio förmodligen skulle vara nedstämd på grund av försämringen blev jag särskilt upplyft av det som sedan hände.

Vi talade om Jesus Kristus och jag förklarade att Frälsaren har makten att övervinna allt, enligt sin vilja. Emilios svar berörde oss starkt: ”Det här är bara ännu en prövning. Jag har tro på att det snart är över eftersom jag har tro på Jesus Kristus.” Vi lade våra händer på hans huvud och gav honom en välsignelse.

Efter den kvällen tillfrisknade Emilio fullständigt på ett ofattbart sätt. Han kunde återgå till sina dagliga aktiviteter och till kyrkan utan svårighet. Emilio hade utövat tillräckligt med tro för att Frälsaren skulle utföra samma slags underverk han utförde när han levde här på jorden. För mig är Emilio ett exempel på dem om vilka Herren sade: ”Åt andra är det givet, att hava tro till att bliva helbrägda.” (L&F 46:19)

Det är underbart att ha förmånen att kunna utöva prästadömet i sitt liv och veta att vi har en himmelsk Fader som älskar oss, och att vi, genom vår tro på hans Son, kan uppleva underverk i dessa sista dagar.