My?hempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko
  • Kontakta oss
    phoneRing:
    08-605 42 72
    (Lokal taxa)

Informationsfilmer

Släktforskning

Jesus Kristus

Vi vittnat om Jesus Kristus
President Gordon B Hinckley

Vem är Jesus Kristus?
President Boyd K Packer

Jag är vägen
Av David A Edwards, Kyrkans tidningar

Tro på Jesus Kristus
Äldste Russell M Nelson i de tolv apostlarnas kvorum

Jesu Kristi försoning
Äldste Jeffrey R Holland i de tolv apostlarnas kvorum

Den levande Kristus
Vittnesbörd av apostlarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Kom till Kristus
President Henry B Eyring andre rådgivare i första presidentskapet

Bli ett vittne om Kristus
Äldste D. Todd Christofferson

Nutida profeters vittnesbörd - Han lever!

Tydliga och dyrbara sanningar

Sista dagars heliga berättar

Jesus Kristus (Engelska)