Verklig tillväxt

Denna video visar styrkan i att församlingsrådet engagerar sig i varje enskild person och vilka framgångar det kan leda till.

Verklig tillväxt

Dagens citat

"15 Men om ni inte vill tjäna HERREN, så välj i dag vem ni vill tjäna, antingen de gudar som era fäder tjänade, när de bodde på andra sidan floden, eller de gudar som dyrkas av amoreerna, i vilkas land ni själva bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna HERREN." "

Josua 24:15

Generalkonferensen 5-6 april 2014

Titta på, lyssna på eller läs generalkonferensen 5-6 april 2013 här.

Budskap från kyrkans ledare
18. mars 2014

Välsignelser av släktforskning

”I oss alla”, skrev Alex Haley, författare till den populära romanen Rötter (baserad på hans egen släkthistoria) ”finns en hunger, djupt in i märgen, att lära känna vårt arv – att få veta vilka vi är och varifrån vi kommer.” Läs om hur generationer binds samman genom personlig historia och lev... [läs mer]

Nyheter från Sverige
03. mars 2014

Missionär blev påkörd och avled

En missionär för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga avled efter att ha blivit påkörd av en bil på söndagen i Västerås. ... [läs mer]

Nyheter från världen
15. juni 2013

Äldste Dallin H. Oaks hedras för religionsfrihet

”Det fria utövandet av religion är den grundläggande medborgerliga rättigheten eftersom tro på Gud och hans lärdomar och det aktiva utövandet av religion är livets mest fundamentala vägledande realiteter”, sade äldste Oaks. ... [läs mer]

Människor emellan
13. maj 2013

Mormondelegation vid UNESCO-sponsrad konferens i Makedonien

Fyra delegater från Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga deltog i en världsomfattande konferens med regeringstjänstemän, religiösa representanter och vetenskapsmän som hölls den 10-12 maj 2013 i Skopje i Makedonien. Sammankomsten som ägnades åt en dialog mellan religioner och civilisationer var ... [läs mer]

Fler nyheter

Första presidentskapet

Kyrkan leds av ett första presidentskap bestående av profeten Thomas S Monson, Henry B. Eyring och Dieter F. Uchtdorf.

Det finns också tolv levande apostlar i kyrkan.

I Europa finns ett områdespresidentskap bestående av tre personer.

Läs mer om den här.

  


Joseph Smith: Återställelsens profet

En film om livet och arvet från profeten Joseph Smith, grundaren av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. (endast engelska) Se filmen.