Hoppa över navigering

Hur medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (mormoner) dyrkar Gud på sakramentsmötet

sakrament_utdelning
Mormonerna tror att möjligheten att ta del av sakramentet varje vecka är en viktig del av gudsdyrkan. Mormonerna tar del av sakramentet varje söndag under sakramentsmötet.

Har du någonsin undrat vad mormonerna tror på, vad mormonerna gör på söndagar, eller vad ett sakramentsmöte är? Varje söndag samlas medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga på ett möte för att ta del av nattvarden (som mormonerna kallar sakramentet). Sakramentsmötet är mormonernas nattvardsgudstjänst och utgör ett tillfälle för medlemmarna i Kristi kyrka att samlas i gudsdyrkan, men också en tid för djupt personlig eftertanke och självrannsakan.

Vad tror mormonerna om nattvarden?

Den viktigaste delen av sakramentsmötet är nattvardsförrättningen (sakramentet). Mormonerna tror att sakramentet består av två viktiga delar: brödet och vattnet. Strax före sin död undervisade Jesus Kristus själv sina lärjungar om vikten av sakramentet. Han lärde att brödet representerar hans kropp och vattnet representerar blodet han utgöt för oss. Skrifterna lär att ”Jesus [tog] ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: ’Tag och ät. Detta är min kropp.’ Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sade: ’Drick alla av den. Ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse’” (Matteus 26:26–28). Sista dagars heliga tror inte att brödet och vattnet bokstavligt talat är Kristi kropp och blod, utan att de är kraftfulla symboliska påminnelser om hans offer för oss.

För sista dagars heliga är möjligheten att ta del av sakramentet en av veckans mest heliga och speciella stunder. Värdiga unga män som bär Guds heliga prästadöme ber en speciell bön över det brutna brödet. Det välsignade brödet delas ut på brickor så att varje medlem i församlingen får möjlighet att ta del av det. Samma tillvägagångssätt upprepas när vattnet välsignas och delas ut. Medan sakramentet delas ut har kyrkans medlemmar möjlighet att reflektera över sin relation till Gud, begrunda Jesu Kristi offer för dem och besluta sig för att förbättra sina liv.

Vad mer händer under ett sakramentsmöte?

Sakramentsmötena leds vanligtvis av en biskop, som är en oavlönad ledare för en församling, eller av en av hans rådgivare. Flera medlemmar i församlingen ombeds vanligtvis att förbereda sig för att delge några tankar om ett tilldelat ämne, men det är inte ett krav. En gång i månaden hålls ett speciellt ”faste- och vittnesbördsmöte” dit medlemmarna kommer fastande, och alla medlemmar i församlingen är välkomna att delge sina tankar och vittnesbörd om Jesus Kristus och hans evangelium.

Sista dagars heliga tror också att musik är en viktig del av sakramentsmötet. Psalmer sjungs vanligtvis i början och slutet av sakramentsmötet och föregår också välsignandet av sakramentet. Ibland kan en kör eller en medlem i församlingen framföra ett musiknummer. Mormonerna tror att helig musik inbjuder den Helige Anden att närvara vid mötet och att ”de rättfärdigas sång är en bön till [Gud]” (Läran och förbunden 25:12).

Hur kan jag få veta mer om sista dagars heligas sakramentsmöten?

Det bästa sättet att få veta mer om vad mormonerna tror på och om vad som händer under ett sakramentsmöte är att själv uppleva ett sakramentsmöte! Besökare är alltid välkomna. För att ta reda på när och var sakramentsmöten hålls i ditt område, besök mormon.org.