Hoppa över navigering

Generalkonferens hösten 2017 Första persidentskapet
Första presidentskapet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Från vänster; 1:a rådgivare president Henry B. Eyring, president Thomas S. Monson och 2:a rådgivare president Dieter F. Uchtdorf. (Foto: LDS Media Library)