Fest i Malmö när Hjälpföreningen firade 175 år


Malmö församling

Ett 20-tal förväntansfulla systrar samlades kring ett vackert dukat långbord när Malmö församling firade kyrkans kvinnoorganisations 175-årsdag. May-Elin Westgårds fantastiska tårta med Hjälpföreningens logotyp stod som ett monument för systrarnas kunskap och styrka.

Biskopen för Malmö församling, Christopher Grant, talade om den botfärdiga kvinna som under en middag tvättade frälsarens fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår. Värden för middagen kritiserade henne, trots att han själv inte erbjudit något vatten för fottvagning, vilket frälsaren påpekade till kvinnans försvar. Biskopen menade att kvinnor ofta är ödmjuka och uppfattar behov av tjänande.

Elisabet Aase, Hjälpföreningens president i Malmö församling sa: ”Vi systrar i Malmö församling är bara en bråkdel av alla de mer än 7 miljoner systrar i kyrkan världen runt. Men vi tillhör samma organisation och är alla förenade i vår tro på Jesus Kristus och vår tro på kraften i hans försoningsoffer.

Hjälpföreningens välsignelser sträcker sig ut till familjer, egna och andras, genom besöksverksamheten. Vikten av att besöka och tjäna varandra förstår man när man läser kyrkans tidigare president Spencer W Kimballs ord: "Gud lägger förvisso märke till oss, men det är vanligen genom någon annan som han tillgodoser våra behov. Därför är det viktigt att vi tjänar varandra i riket. Det finns många systrar som är klädda i trasor - andliga trasor. De är berättigade till vackra dräkter, andliga dräkter. Det är ert privilegium att besöka de olika hemmen och byta ut trasor mot dräkter. Ni räddar inte bara systrar utan kanske också deras män och deras hem." (Spencer W. Kimball, i "Döttrar i mitt rike", sid 117)

Systrarna sjöng psalmen ”Där Gud är”, innan Ulla Osborne, 1:a rådgivare i Hjälpföreningens presidentskap i Malmö församling, berättade om sin farmors farmor från Sollerön. Hon har avbildats av konstnären Anders Zorn i tavlan ”Hornblåserska”. Han imponerades av hennes skicklighet att blåsa i hornet då hon vallade kor. Syster Osbornes budskap handlade om släktforskning och tempelarbete och att det bakom varje namn och årtal finns ett spännande liv att hitta och lära känna.

Isabelle Rönndahl, 2:a rådgivare i Hjälpföreningens presidentskap i Malmö församling, talade om vänlighet: ”Det är viktigt att vi vågar vara vänliga mot dem runt omkring oss. Det kan vara små saker för en själv, men stora saker för någon annan. Man vet inte vad någon annan går igenom och vi måste inte veta det heller. Det betyder mycket för mig att ha kärleksfulla och kristuslika systrar omkring mig. Det gör skillnad.”

Ett helt bord fullt med läckra tårtor dukades upp som symbol för allt gott som Hjälpföreningen står för. Kvällen bjöd på andlighet, godhet, tjänande, kärlek och systerskap – just det som utgör Hjälpföreningen.