Hjälpmedel (LDS.org)

Hjälpmedel innehåller resurser för medlemmar som är till hjälp när de vill studera evangeliet på internet. Här är några av de resurser som används mest:

Ungdomsaktiviteter

Dessa sidor innehåller mer än 150 förslag på aktiviteter samt ett planeringshjälpmedel för att skapa framgångrika ungdoms-aktiviteter.