Arkiv: September

Historiskt bibliotek

Ett nytt Historiskt bibliotek har öppnats vid templet i Västerhaninge.

Generalkonferensen: "Du skall ge akt på alla hans ord och befallningar..."

Äldste Paul V. Johnson i de sjuttios kvorum beskriver välsignelserna som är tillgängliga för alla som deltar i generalkonferensen.

Konsert med Tabernakelkören och King´s Singers

Konsert med Tabernakelkören och King´s Singers från firandet av Pionjärdagen i Salt Lake City.

Jag är oberoende – Danilos berättelse

Oberoendeprogrammet hjälpte Danilo lära sig färdigheter för att utveckla sitt företag och fördjupa sin tro på Jesus Kristus.

Eliminera din oro med tro

"Frukta därför inte...i mig är er glädje fullkomlig" (L&F 101:36). Ta del av äldste Quentin L. Cooks andakt för unga vuxna från den 11 september 2016.

Döden skall inte finnas mer

För alla som har sörjt över en älskads bortgång är uppståndelsen en källa till stort hopp. Ta del av äldste Paul V. Johnsons tal från kyrkans generalkonferens i april 2016.

Öppet hus och invigning av ny kyrkobyggnad i Handen

Stavspresident för Stockholms södra stav Marcus Karlsson invigde den nybyggda kyrkan på ett gemensamt möte för Handen och Vendelsö församlingar

Jag var främling

Syster Burton uppmanar oss att under bön överväga vad vi kan göra för att hjälpa flyktingar i vårt närområde.

Svensk video: "Vilka är mormonerna?"

Se på filmen som spelades in i samband med att den nya kyrkobyggnaden i Handen togs i bruk.

En nostalgiresa till templet i Schweiz sommaren 2016

Under vintern 2015 började tankarna på en nostalgiresa till templet i Schweiz ta form. Visst skulle det vara fint att få åka dit igen, tillsammans i buss som förr i tiden. Men vi har ju åldrats… skulle vi orka?

Jag är oberoende - Paulos berättelse

Oberoendeprogrammet hjälpte Paulo att utveckla sitt snickeriföretag.

Sabbatsdagen hemma

”Gud gav oss denna speciella dag, inte för nöjen eller dagligt arbete utan för vila från plikten, för fysisk och andlig lindring”