Arkiv: Juni

Att vara hemmaförälder – ett yrke

Maria Hagman är en trebarnsmamma som valt att vara hemmaförälder. En dag fick föräldrarna i dotterns klass frågan om de ville komma till skolan och berätta om sina yrken.

Andliga och timliga förråd

Äldste Holland hjälper oss att bli mer oberoende. (ej svensk text)

Miraklet i Visby

Grenspresidenten Michael Madden vittnar: ”Gud svarar på böner, kanske inte på det sätt som vi tror att de ska besvaras, utan på de sätt som uppfyller hans planer."

FSY 2016 - Sträva framåt

Sommarens andliga konferens för ungdomar i Sverige, Danmark och Norge. (ej svensk text)

President Uchdorf besöker Europa

President Dieter F. Uchtdorf besöker medlemmar och vänner runt om i Europa. (ej svensk text)

Trosstärkande stavskonferens i Stockholms stav

Äldste Paul V. Johnson talade om skillnaden mellan ljus och mörker på Stockholms stavs stavskonferens. Läs mer om detta och stavskonferensen här.

Enkla råd om råd

Ledare har utvalts till att leda. Led som Frälsaren.

Därför stillade de sin fruktan

Äldste David A. Bednar beskriver hur vi kan lita på Herren i vår tid.

Stavskonferensen i Göteborgs stav blev en andlig fest

"Vi kan inte låta något stå mellan oss och templet" var budskapet från från Göteborgs stavs nya stavspresident Lars Landrö.

Nytt biskopsråd i Handens församling.

Nyligen kallade biskop Ekelund med sina båda rådgivare.

Att föra oss till honom

De små korten med tre inbjudningar att handla är avsedda att föra oss och våra vänner närmare vår himmelske Fader och vår Frälsare.