Arkiv: Maj

Stå ut i mängden

President Thomas S. Monson beskriver hur vi står ut i mängden på grund av de val vi gör och att vi är ett ljus för världen.

Generationer sammanlänkade genom kärlek

President Russell M. Nelson belyser vikten av släktforskning och tempeltjänst.

"Undervisa på Frälsarens sätt"

Kristuslika lärare kan förändra liv. Nya resurser är nu tillgängliga för att hjälpa ledare och lärare förändra undervisning och lärande i kyrkan. Här kan du läsa mera om materialet "Undervisa på Frälsarens sätt" och om nyheten med lärarrådsmöten.

Har du sett äldste Maynes budskap till unga vuxna?

På den världsomfattande andakten för unga vuxna den 1 maj 2016 talade äldste Richard J. Maynes, medlem i presidentskapet för de sjuttios kvorum, om återställelsen av Jesu Kristi evangelium genom profeten Joseph Smith. Hans hustru Nancy J. Maynes medverkade och berättade om sin omvändelse till kyrkan. (På engelska)

Sabbatens välsignelser - ett apostoliskt löfte

Äldste M. Russell Ballard och äldste Quentin L. Cook undervisar oss om välsignelserna som kommer av att man helgar sabbatsdagen.

Några glimtar från Stavskonferensen för Malmö stav den 3-4 mars 2016

Helgen den 3-4 mars 2016 hölls en uppbyggande stavskonferens i Malmö stav.