Arkiv: Februari

Sabbatsdagen är en lust och en glädje

President Russell M. Nelson vittnar om välsignelserna av att helga sabbatsdagen.

Om jag kan, så kan du! - Flaurent och Remzie

Flaurent och Remize delar med sig av evangeliet.

Äldste Renlund berättar om sin nordiska bakgrund och sina erfarenheter av att vara immigrant

”Den svenska och finska mentaliteten är en del av mig – en stor del av mig är svensk och finsk”, berättar äldste Dale G. Renlund, en av kyrkans nyligen kallade apostlar.

Lars Landrö, ny stavspresident i Göteborgs stav

Söndagen den 18 oktober 2015 inröstades Lars Landrö som ny stavspresident för Göteborgs stav. Kent Perciwall inröstades som 1:e rådgivare och Daniel Malm som 2:e rådgivare.

Tjäna likt änglar

Få saker svetsar samman kvinnorna i kyrkan som att tjäna tillsammans och att ha ett gemensamt mål.

Försöker likna Jesus

"Jesus hjälper alla, jag tycker också om att hjälpa. Jag vill också vara lydig."

Kom, se och känn

Våra vänner rördes av Anden och kände igen Kristi lärdomar om vi tog med dem till sakramentsmötet.

Stockholms stavs stavskonferens november 2015

Stockholms stav hade en underbar stavskonferenshelg den 21-22 november 2015. De heliga skrifterna användes flitigt under tal och vittnesbörd vilket bidrog till den härliga andan.