Arkiv: Januari

Om jag kan, så kan du! - Tommaso

Tommaso gör missionärsarbete genom att dubba och och dela med sig av kyrkans videor.

Att skapa ett hem där evangeliet sprids

Äldste Ballard förklarar för kyrkans medlemmar hur de kan skapa ett hem där evangeliet sprids.

"Ansikte mot ansikte" med äldste Rasband, syster Oscarson och broder Owen

Ta del av den världsomfattande utsändningen från den 20 januari 2016. Lyssna till äldste Ronald A. Rasband, medlem av de tolv apostlarnas kvorum, syster Bonnie L. Oscarson, Unga Kvinnors generalpresident och broder Stephen W. Owen, Unga Mäns generalpresident. Bland annat svarar de på frågor från ungdomar runt om i världen.

Ta med en vän - Karlskrona

Läs om den lyckade spanska bras- och kulturaftonen som hölls i Karlskrona. Många kom och hade det trevligt.

Världsomfattande andakt för unga vuxna

Lyssna tll president Russell M. Nelson i de tolv apostlars kvorum från andakten den 10 januari 2016. Även hans hustru syster Wendy W. Nelson medverkar.

När vi helgar sabbatsdagen blir vi heliggjorda

Att vara helig betyder delvis att vara ren, och att inte ha världens smuts och fläckar i våra liv är ett stort steg mot helighet.