Arkiv: December

Europaområdets plan 2016 - Video

Kristus vill att alla ska komma till honom. Sätt upp dina mål.

Brev från områdespresidentskapet angående Europaområdets plan för 2016

Kristus vill att alla kommer till honom. Sätt upp dina mål.

Stipendiemöjlighet till kyrkans universitet i Utah.

Brigham Young University (BYU) Swedish Heritage Scholarship erbjuder en unik möjlighet att få studera ett år på kyrkans universitet i Provo, Utah. Erbjudandet riktar sig till personer som inte är medlemmar i kyrkan.

Europaområdets plan 2016

Kristus vill att alla ska komma till honom. Sätt upp dina mål.

Livet som medlem i kyrkan i Abu Dhabi

Eva Åkebrand berättar om hur det är att leva som medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och bo i Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten.

Europaområdets plan 2016

Kristus vill att alla ska komma till honom. Sätt upp dina mål.

Om jag kan, så kan du! - Aser

Aser inbjöd sina vänner till sitt dop. Hans lärare kom och blev berörd.

Om jag kan, så kan du! - Dominic

Dominic visar oss hur enkelt missionärsarbete kan vara.

Denna jul, ta med en vän till Honom

Anta utmaningen från Äldste Ballard att ta med en vän.

Om jag kan, så kan du! - Arsel

Arsel berättar för sina vänner att han är mormon och delar med sig av sin tro.

Första presidentskapets julandakt

Ta del av första presidentskapets julandakt från den 6 december. Sång och musik av Tabernakelkören och tal av bl.a Linda K. Burton, David A. Bednar och President Dieter F. Uchtdorf.

Barnens hjärtan - Äldste David A. Bednar

Äldste Bednar inbjuder ungdomarna i Europa att släktforska.

Julens anda

Jag vittnar om att Jesus är Kristus, att han är hela mänsklighetens Frälsare. Hans kärlek till oss är ofantlig. Det är min bön att vi var och en strukturerar vår tid och förbereder oss så att vi kan känna julens sanna anda.