Arkiv: Mars

Vad ska vi göra för hans skull?

Som efterföljare till Herren Jesus Kristus i dessa senare dagar har vi också ålagts att vittna om verkligheten i Frälsarens  försoning och uppståndelse. Den här påsken ger oss alla en personlig möjlighet att upptäcka hans offer, ta till oss hans lärdomar och dela hans glädje.

"Systraskap", temat för Hjälpföreningens årsfest i Stockholm

Under temat "Systraskap" samlades kvinnor från Stockholms båda stavar för att tillsammans fira att Hjälpföreningen fyllde 173 år.

"Eftersom han lever" - ny video och påskkampanj

Tack vare Jesu Kristi uppståndelse kommer vi att leva igen. Tack vare hans offer kan vi höja oss över synden och uppleva sann glädje. Eftersom han lever kan vi få hjälp, hopp och helbrägdagörelse varje dag i våra liv.

Unga röster i Malmö

Söndagen den 22 februari 2015 var en stor dag för fyra skönsjungande flickor i Malmö församling när de framförde sången "Jag ber i tro".

"Mitt speciella uppdrag som missionär i Jönköping"

"Jag fick uppdraget att börja min mission i Jönköpings församling.  Det kändes rätt att jag skulle vara där, men jag visste inte då hur inspirerat det var."

Nya Testamentet - mer än en bok - en chans att bli mera lik Jesus Kristus

Läs inte bara Nya Testamentet som en söndagsskolekurs i år. Se det som en förnyad möjlighet att lära av och bli mera lik Herren Jesus Kristus. Hans liv kommer att inspirera ditt.

Lunds Arena

Med jämna mellanrum bjuder Lunds församling in till en aktivitet som de kallar Arena. Det handlar om en talangkväll för alla åldrar.

Utdelningskort för ”landsspecifika kommunikationssidor” i Europa: bekvämare och lättare att använda

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga i området Europa har gett ut ett nytt utdelningskort som gör reklam för de ”landsspecifika kommunikationssidorna” i Europa.

När vi håller förbunden kan vi känna oss trygga

”Det kommer att ske en stor sållning, och många ska falla, för … det kommer ett prov och vem kan då bestå?