Arkiv: September

Har du sett på kvinnornas allmänna möte?

Om inte kan du se det här. Kanske finns det ett budskap som just du behöver?

”Vi ska agera, inte bara reagera”

Förväntningarna var stora när unga vuxna från när och fjärran tog sig till ett fullsatt Gubbängens kapell i Stockholm för att bland annat lyssna till en av kyrkans apostlar, äldste David A. Bednar.

Missonärsmöte med äldste David A. Bednar

När en av kyrkans apostlar, äldste David A. Bednar, besökte Sverige i september 2014 träffade han en stor grupp av de missionärer som tjänar i Sverige.

Länk till mötet för kvinnor i Europa

Genom att klicka på en länk i artikeln finns det möjlighet att åter se på och lyssna till den särskilda utsändning för alla flickor och kvinnor, 8 år och äldre, som skedde live från Offenbach i Tyskland den 9 september 2014.

Familjehistoriska rådgivare

Louise och Ingemar Nyman är kallade som familjehistoriska rådgivare för Sverige, Danmark och Island. Uppgiften innebär att inspirera och utbilda kyrkans medlemmar och ledare i släktforskning och familjehistoria.

Stötta nya medlemmar

I sin barmhärtighet har Herren bestämt att hans barn behöver arbeta tillsammans och hjälpa varandra för att framgångsrikt kunna leva efter evangeliets lag.

Din trofasthet påverkar generationer

När Äldste Donald L. Hallstrom från presidentskapet för de Sjuttios kvorum besökte stavskonferensen för Göteborgs stav poängterade han hur viktig vår egen trofasthet till evangeliet är för kommande generationer.

Att vara pionjär – Majhajken vi aldrig glömmer

Pionjärerna var temat för årets majhajk i Göteborgs stav. Det skulle bli ett litet smakprov på vad pionjärerna som fick vandra till Saltsjödalen i Utah fick gå igenom.