Arkiv: April

Namnet på Guds kyrka

Äldste M. Russell Ballard beskriver hur vi följer Kristus och vad vi gör som medlemmar i hans kyrka.

Äldste Chugg

Äldste Cameron Chugg, en av kyrkans många missionärer i Sverige, berättar varför han kom hit.

Visning av templet i Paris

Inom kort invigs templet i Paris. Inför detta är allmänheten inbjuden till visning av templet mellan 22 april till 13 maj. (Video på engelska)

Hur kan tron hjälpa dig i svåra stunder

Hör Örjan berätta om när han och hans fru förlorade ett barn.

Fest i Malmö när Hjälpföreningen firade 175 år

Ett 20-tal förväntansfulla kvinnor samlades kring ett vackert dukat långbord när Malmö församling Hjälpföreningens 175-årsdag.

Jesu Kristi uppståndelse

Hur kan Jesu Kristi uppståndelse och försoning hjälpa mig i vardagen?

Han lever i dag #FRIDSFURSTEN

Jesus bröt dödens band åt oss alla.

Orubblig övertygelse #FRIDSFURSTEN

Frälsarens orubbliga övertygelse stärker oss.

Ingen orättvisa #FRIDSFURSTEN

Allt kommer att ställas tillrätta.

Lammets blod #FRIDSFURSTEN

Förrättningar gör oss öppna för andlig kraft.

Försoningens ljus #FRIDSFURSTEN

Det är omöjligt för oss att sjunka så lågt att försoningens kraft inte kan nå oss.

Välsigna liv #FRIDSFURSTEN

När vi följer Frälsarens föredöme välsignar vi andras liv och vårt eget.

Frid i stormen #FRIDSFURSTEN

Frälsaren kan stilla livets stormar.

Vi gläds #FRIDSFURSTEN

Vi gläds åt att vara Kristi lärjungar. Den första videon i en daglig serie inför den kommande påsken.

Uttalande efter attacken i Stockholm

Äldste Patrick Kearon, områdespresident för kyrkan i Europa, har gjort ett uttalande efter fredagens attack i Stockholm.

Fridsfursten: Finn varaktig frid genom Jesus Kristus

Det är över 2 000 år sedan Jesaja kallade honom Fridsfursten, men Jesus Kristus kan fortfarande hjälpa oss finna frid om vi lär oss om hans lärdomar och följer hans exempel.

O, hur storslagen är inte vår Guds plan!

President Dieter F. Uchtdorf nämner de många välsignelser vi kan visa tacksamhet för på grund av det återställda evangeliet.

Vad var det som gjorde att du valde att tjäna som missionär?

Heltidsmissionärerna i Umeå fick för en tid sedan svara på en del frågor från Anna Bengtsson. Bland annat om deras val att bli missionärer.

Gör som många andra, ta chansen att ta del av vårens generalkonferens även i efterhand

Se, läs eller lyssna till de inspirerande budskapen från kyrkans senaste världsomspännande konferens som hölls i slutet av mars och början av april 2017..

Hur man ökar timligt oberoende

Ta del av månadens budskap från Europaområdets ledare. Denna gång handlar det om din personliga ekonomi.